powstała z myślą o pomocy wszystkim osobom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach komunikacyjnych. Jako profesjonalne przedsiębiorstwo, bierzemy na swoje barki całość procesów związanych z likwidacją szkód, wypłatą odszkodowania, uzyskaniem dodatkowych świadczeń.

Szkody osobowe

Szkody osobowe polegają na uszkodzeniu i rozstroju zdrowia, a jest to największe dobro człowieka. Kodeks cywilny w art. 445 k.c. reguluje i wymienia możliwości roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych w postaci zadośćuczynienia, które stanowi jednorazowe świadczenie odszkodowawcze.

Nasza Firma zajmuje się całościowo procesem likwidacji szkód osobowych. Udzielamy porad związanych z kompletowaniem dokumentacji potrzebnej przez towarzystwa ubezpieczeń.

W zakresie naszej działalności proponujemy pomoc w uzyskaniu między innymi:

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu uszkodzenia ciała
  • jednorazowego odszkodowania
  • renty z tytułu zwiększonych potrzeb
  • renty z tytułu utraconego dochodu
  • renty odszkodowawczej dla członków rodziny


Wszelkie niejasności i pytania możesz rozwiać kontaktując się z nami.

Szkodowiec – Bartosz Baran


Brnik 40
33-200 Dąbrowa Tarnowska


tel.: 514 437 070
e-mail: biuro@szkodowiec.pl


NIP: 873-276-27-59